Achtergronden
 
Hout is een natuurproduct. Het hout dat wij gebruiken komt uit zogenaamde productiebossen, wat wil zeggen dat de aanplant gegarandeerd is. Veel van het hout dat wij gebruiken is Noord-Scandinavisch vurenhout, hetgeen over het algemeen de beste kwaliteit vurenhout is.

Met name producten die een natuurlijke uitstraling hebben, kunnen het beste verpakt worden in hout, daar dit deze natuurlijke uitstraling nog meer versterkt. Dit geldt met name voor consumentenproducten, maar ook in industriële producten is het imago een steeds belangrijker factor, waarbij een houten verpakking kan bijdragen aan een verbetering van dat imago.

Overigens groeit er meer hout in Scandinavië, dan er wordt gekapt. En dat is toch een geruststellende gedachte, want zo is hout een oneindige grondstof, waar tot in lengte van jaren voor talloze doeleinden een zinvolle toepassing voor gevonden zal worden.

Het door ons geproduceerde afval wordt voor veruit het grootste gedeelte hergebruikt: al het afvalhout (dat wil zeggen: hout, houtmot en zaagsel) vindt haar weg in de recyclingketen. Het overige afval wordt op een verantwoorde wijze aan herverwerkers aangeboden.

In ons energieverbruik wordt voor een belangrijk deel gebruik gemaakt van de levering van "groene stroom". Ook bij het voorzien van kleuren op de diverse producten letten wij op ons milieu en wordt gebruik gemaakt van verf op waterbasis.